Radioamatersko dovoljenje
(CEPT licenca)

Radioamaterska dovoljenja izdaja agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Po opravljenem izpitu lahko zaprosiš za radioamatersko dovoljenje, ki ga lahko uporabljaš v vseh državah članicah CEPT.

Klicni znak

Klicne znake v Sloveniji določa 6. člen splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi.

Klicni znak, s katerim se identificira oddajanje radioamaterske radijske postaje, je sestavljen iz:

S50ZRS
S50ZRS

Izbira klicnega znaka

Seznam zasedenih klicnih znakov je dostopen v registru radioamaterjev.

Klicni znak si lahko izbereš glede na razred izpita, ki si ga opravil.

N razred

  • S52AAA - S52XZZ in S52ZAA - S52ZZZ
  • S58AAA - S58XZZ

A razred

  • S50A - S59Z
  • S50AA - S59ZZ
  • S50AAA - S50XZZ
  • S54AAA - S54XZZ in S54ZAA - S54ZZZ
  • S56AAA - S56XZZ in S56ZAA - S56ZZZ
  • S57AAA - S57XZZ in S57ZAA - S57ZZZ
  • S58ZAA - S58ZZZ
Pomagaj izbrati klicni znak

Vloga za radioamatersko dovoljenje

Vlogo za radioamatersko dovoljenje je možno oddati elektronsko (z digitalnim potrdilom), ali pa z izpolnjenim obrazcem poslanega po pošti.

Priporočljivo je, da na vlogi izpolniš vse tri klicne znake, ki jih želiš imeti v primeru, da je prvi klicni znak že zaseden ali pa ga zavrnejo.

Od začetka leta 2023 se za izdajo in podaljšanje radioamaterskega dovoljenja plača uporabo dela radijskega spektra (frekvenčnino) v višini 60 točk. Točka je vredna 0,66 € (2024).

Radioamatersko dovoljenje velja 15 let, po tem času pa ga je potrebno podaljšati. Po poteku veljavnosti velja še 10 letni moratorij za klicni znak.