Logo

Radioamaterski izpit

Pripravil: Jakob [S52KJ]

Simulator izpita

Kandidati za radioamaterja razreda A opravljajo izpit, ki je sestavljen iz 60 različnih vprašanj. Vsako vprašanje ima 3 možne odgovore, od katerih je samo en pravilen. Kandidat ima na voljo 90 minut za reševanje izpitne pole. Kandidat mora pravilno odgovoriti vsaj na 36 vprašanj (60 %) .